Vad tyckte du om jubileumssommaren?

I augsuti hade vi en webbundersökning där vi ställde frågor som "Hur upplevde du jubileumssommaren?". Vad deltog du i och hur nöjd var du? Här kan du läsa om resultatet.

Totalt dletog 181 personer i undersökningen.

Av dessa var det 176 som svarade att de deltog i något evenemang. De är dessa svar vi har räknat samman.