nyköpingsguiden.se

2000 centrumnära p-platser

Här hittar du tider och priser för parkeringsplatser i centrala Nyköping.

Tips på parkeringsplatser där det ofta finns lediga platser:

  • Brunnsgatans parkeringsgarage (Brunnsgatan 58)
  • Fruängen (Mellan Brukslagarvägen och järnvägen)
  • Sågaren (Infart från Västra Trädgårdsgatan 50)
  • Teatern (Intill Vipsgrillen, Järnvägsgatan 1)
  • Tullporten (Tullportsgatan 14)
  • Öster tull (Skjutsaregatan 35)

Utanför zonerna gäller 24-timmars parkering

Generellt får du parkera upp till 24 timmar i sträck utanför den gröna zonen. Det gäller vardagar, förutom dag före söndag och helgdag, om inte skyltning visar något annat. Även på parkeringsplatser som är utmärkta med ett P gäller 24-timmarsregeln.

Månadsbiljett -  på vissa kommunala parkeringsplatser

Kommunen gör det möjligt att köpa månadsbiljett på några av de kommunala parkeringsplatserna. Månadsbiljett köps alltid i parkeringsautomaten på parkeringen. På automaten finns information om det finns månadsbiljett eller inte. Även du som har månadsbiljett måste följa de tillåtna parkeringstiderna. Titta alltid på skyltarna, där ser du vilka tider som gäller. 

  • Månadsbiljett (600 kr/månad) finns i kommunens parkeringsgarage på Brunnsgatan. Här behöver du också ett tillståndsbevis som utfärdas av Tekniska divisionen. Månadsbiljetten köper du i automaten. 
  • Månadsbiljett (300 kr/månad) finns på parkeringen vid Östra Rundgatan/Annebergsgatan (nära Försäkringskassan) och parkeringen Teatern (vid Vipsgrillen).

Månadsbiljett på privata parkeringsplatser

Du kan även köpa månadsbiljett på några av de privata parkeringsplatserna, till exempel på parkeringsplatsen vid Pelles lusthus.

Husbil

I västra hamnområdet finns en parkeringsplats för 10 husbilar med 8 eluttag. Möjlighet till tömning av latrin och gråvatten finns i området.

Turistbussar

Turistbussar kan parkeras på Vallgatan intill Nyköpingshus. Lämpligast är att köra in från Brunnsgatan.

Motorcyklar

Motorcyklar parkerar gratis på kommunens allmänna parkeringsplatser. Parkeringstiden som visas på skyltarna ska dock hållas.

Öppna kartan i ett nytt fönster.

Läs mer på nykoping.se/parkering.